Už 20 rokov Vám poskytujeme naše služby

 


 

  

 

Od svojho založenia v roku 1992 po súčasnosť,

sa nepretržite špecializujeme na oblasť

kontinuálneho merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov 

 

 

 

 

*23.12.1992 firma bola založená ako fyzická osoba, ktorej jedným z predmetov podnikania je - Podnikateľské   poradenstvo v oblasti dopravy, v rámci ktorého firma vykonávala montáž prietokomerov do motorových vozidiel a mechanizmov. 

  

*rok 1992 firma sa od tohto roku nepretržite až po súčasnosť venuje montáži prietokomerov na PL do motorových vozidiel a mechanizmov,

  

*rok 1997 firma sa od tohto roku až po súčasnosť venuje stavbe vlastných meracích zostáv na kontinuálne meranie spotreby paliva a jej vyhodnocovanie a to trvalo zabudovaných do motorových vozidiel resp. mechanizmov,

  

*rok 2000 firma sa od tohto roku nepretržite až po súčasnosť venuje montáži elektronických prietokomerov na PL do motorových vozidiel a mechanizmov,

  

*rok 2002 firma sa od tohto roku nepretržite až po súčasnosť venuje montáži GSM záznamníkov spotreby PL a GPS zariadení na sledovanie polohy, pohybu a prevádzkových parametrov (vrátane spotreby paliva) do motorových vozidiel a mechanizmov.

    

     

  

  

pošlite nám @
alebo zavolajte
číslovky: jeden, dva, jeden, tri
napíšte číslicami (4 znaky):

Ing. Igor Škrobánek -O.P.C.D.
Sídlo : Na Skotňu 471/54
Prevádzka : Poľnohospodárska
013 01 Teplička nad Váhom

info@skrobanek.sk

www.skrobanek.sk

041/5982190, 041/5640770
0911 924495