Už 20 rokov Vám poskytujeme naše služby

 

 

 


 

 

 

 

 

GPS a GSM monitorovacie zariadenia

- vozidlá a mechanizmy pod nepretržitou kontrolou

 

 

          A. GPS On-line

 

 

 

Využíva technológiu satelitného navigačného systému GPS a GSM komunikácie. Zaznamenáva GPS

údaje v reálnom čase a tieto spolu s prevádzkovými parametrami, ktoré sú snímané pri činnosti motora

vozidla, pri práci nadstavby (napr. domiešavač betónu, autožeriav, hydraulická ruka...), alebo pri práci

samostatnej technickej jednotky STJ (napr. klimatizácia, nezávislé kúrenie, chladiarenská jednotka) prenáša

GSM sieťou na web server alebo na server zákazníka resp. do zvoleného mobilného telefónu vo

zvolenom intervale (od 1 sekundy), kde ich je možné prezerať v reálnom čase (on-line). Zákazník má prístup

na web server cez meno a heslo. Služba web serveru je spoplatnená.

 

 

Zaznamenáva :

           

        - dátum a čas,

           

        - presnú okamžitú polohu v reálnom čase,

           

        - začiatok jazdy a koniec jazdy (čas a miesto),

           

        - celkový čas jazdy,

           

        - motohodiny (práca nadstavby, činnosť STJ),

           

        - spotrebu paliva na jazdu (celková, priemerná),

       

        - spotrebu paliva na prácu nadstavby, na činnosť STJ (celková a priemerná),

           

        - náhly pokles / prírastok hladiny paliva v nádrži (ak je pripojený hladinomer),

           

        - ostatné prevádzkové parametre (použitie majáka, bŕzd, otáčky motora, tlak oleja a pod.),

           

        - prejdenú vzdialenosť podľa GPS (alebo aj podľa tachografu resp. tachometra),

           

        - okamžitú rýchlosť, priemernú rýchlosť,

           

        - použitie alarmového tlačítka.

 

 

Umožňuje :

 

- posielať všetky údaje z vozidla v reálnom čase vo zvolenom intervale (od 1 sekundy),

 

- sledovať všetky vozidlá zákazníka v reálnom čase na mapovom podklade, teda využívať funkciu        

          dispečerského pracoviska v reálnom čase,

     

    - lokalizovať vozidlo pomocou SMS správ, t. j. systém na vyžiadanie zašle SMS správu s GPS

      súradnicami polohy vozidla a s aktuálnymi stavmi snímaných prevádzkových parametrov do zvoleného

      mobilného telefónu,

         

        - zobrazenie v presných mapových podkladoch s presnosťou ulíc až na popisné číslo budovy,

 

- sledovať parkovaciu polohu, limitnú rýchlosť, stav dátového spojenia so serverom, napájacie napätie    

    zariadenia, zadanú oblasť (pohyb vozidla vo zvolenej oblasti, po zvolenej trase). V prípade porušenia   

    predvolených stavov zasiela alarmové SMS správy do zvoleného mobilného telefónu.

           

        - vypnutie motora na diaľku pri odcudzení vozidla,

           

        - registráciu vodiča a rozlíšenie na jazdu služobnú alebo súkromnú,

           

        - vkladanie údajov o čerpaní PL z tankovacích kariet alebo blokov do systému,

           

        - vkladanie vlastných bodov (POI) do mapového podkladu (zákazníci, trasy a pod.),

           

        - doposielanie údajov z roamingu alebo z miesta mimo pokrytia GSM,

           

        - generovať knihu jázd (výkaz o prevádzke vozidla), vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca,

          vrátane času státia,

          

        - generovať knihu vstupov (zobraziť stav: nadstavby alebo STJ, ostatných prevádzkových parametrov),   

          vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času nečinnosti,

        

        - prehrávanie a zobrazovanie všetkých jázd a stavov nadstavby a STJ z archívu knihy jázd na mapovom

          podklade,         

           

        - archivovať údaje na hlavnom a záložnom serveri s prístupom k údajom 24 hodín denne.

 

            

        B. PS Off-line

 

 

Využíva technológiu satelitného navigačného systému GPS. Zaznamenáva GPS údaje a tieto spolu

s prevádzkovými parametrami, ktoré sú snímané pri činnosti motora vozidla, pri práci nadstavby (napr.

domiešavač betónu, autožeriav, hydraulická ruka...), alebo pri práci samostatnej technickej jednotky STJ (napr.

klimatizácia, nezávislé kúrenie, chladiarenská jednotka) zapisuje na flash kartu. Pomocou nej sa zaznamenané

údaje prenášajú do PC.Odtiaľ sa automaticky exportujú na web server, kde sa automaticky spracujú a kde si

ich zákazník môže prezerať. Služba web serveru je spoplatnená.

 

 

Zaznamenáva :

           

        - dátum a čas,

           

        - presnú polohu,

           

        - začiatok jazdy a koniec jazdy (čas a miesto),

           

        - celkový čas jazdy,

           

        - motohodiny (práca nadstavby, činnosť STJ),

           

        - spotrebu paliva na jazdu (celková, priemerná),

           

        - spotrebu paliva na prácu nadstavby, na činnosť STJ (celková a priemerná),

           

        - náhly pokles / prírastok hladiny paliva v nádrži (ak je pripojený hladinomer),

           

        - ostatné prevádzkové parametre (použitie majáka, bŕzd, otáčky motora, tlak oleja a pod.),

           

        - prejdenú vzdialenosť podľa GPS (alebo aj podľa tachografu resp. tachometra),

           

        - priemernú rýchlosť.

 

 

Umožňuje :

        

        - zobrazenie v presných mapových podkladoch s presnosťou ulíc až na popisné číslo budovy,

 

        - sledovať parkovaciu polohu, limitnú rýchlosť, stav napájacieho napätie zariadenia, zadanú  

          oblasť (pohyb vozidla vo zvolenej oblasti, po zvolenej trase). V prípade porušenia predvolených

          stavov vyznačiť porušenia.

 

        - registráciu vodiča a rozlíšenie na jazdu služobnú alebo súkromnú,

         

        - vkladanie údajov o čerpaní PH z tankovacích kariet alebo blokov do systému,

         

        - vkladanie vlastných bodov (POI) do mapového podkladu (zákazníci, trasy a pod.),

          

        - generovať knihu jázd (výkaz o prevádzke vozidla), vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane

  času státia,

          

        - generovať knihu vstupov (zobraziť stav: nadstavbyaleboSTJ, ostatných prevádzkových parametrov),

  vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času nečinnosti,

          

        - prehrávanie a zobrazovanie všetkých jázd a stavov nadstavby a STJ z archívu knihy jázd

          na mapovom podklade,

           

        - archivovať údaje na hlavnom a záložnom serveri s prístupom k údajom 24 hodín denne.

 

 

 

 

pošlite nám @
alebo zavolajte
číslovky: päť, osem, sedem, päť
napíšte číslicami (4 znaky):

Ing. Igor Škrobánek -O.P.C.D.
Sídlo : Na Skotňu 471/54
Prevádzka : Poľnohospodárska
013 01 Teplička nad Váhom

info@skrobanek.sk

www.skrobanek.sk

041/5982190, 041/5640770
0911 924495