Už 20 rokov Vám poskytujeme naše služby

 

 

 


 

 

 

  

 

           Elektronický prietokomer na PL pre vozidlá a mechanizmy     

         so vznetovým a zážihovým motorom (EPV 1, EPV 2, EPV 2.2)

        

 

Zariadenie sa skladá z objemového prietokomera, stabilizačného člena, spojovacích armatúr a záznamového zariadenia. Zapojenie zabezpečuje požadovanú presnosť merania. Elektronický prietokomer môže byť vložený

do zaplombovanej plastovej tienenej krabice, z ktorej sú vyvedené pripojovacie hadice a kábel. Elektronický Prietokomer a jeho pripojenie na palivový systém vozidla sú zaplombované. Uvedené opatrenia zabraňujú možnosti neoprávneného zásahu do meracej zostavy.   

 

Výhody :

 

 

- nezasahuje do konštrukcie palivovej nádrže,

        

        - zaznamenáva len palivo, ktoré ním pretečie, palivo ktoré nezaznamená bolo odcudzené, 

 

        - po odsledovaní spotreby PL sa dá premontovať na iné vozidlo, resp. mechanizmus,

 

- prietokomery EPV 1, EPV 2, EPV 2.2 majú impulzný výstup,

 

- presnosť merania je do 1%.

 

Umožňuje kumulatívny záznam :

 

- celkovej spotreby PH.

 

Elektronický prietokomer môže pracovať so záznamovými zariadeniami :

 

a) Základné vyhotovenie :

 

- S digitálnym počítadlom, ktoré kumulatívne zaznamenáva celkovú spotrebu paliva. Po dosiahnutí      

  maximálnej hodnoty sa automaticky vynuluje. Iné vynulovanie môže vykonať jedine dodávateľ.

  

b) Alternatívne vyhotovenie :

 

- So záznamníkom spotreby PL On-line, údaje sa prenášajú na web server GSM sieťou.

 

- So znamníkom spotreby PL Off-line, údaje sa ukladajú na flash kartu.

 

- So systémom monitorovania On-line, údaje sa prenášajú na web server GSM sieťou.

 

- So systémom monitorovania Off-line, údaje sa ukladajú na flash kartu.

 

 

Typy ponúkaných elektronických prietokomerov :

 

Typ elektronického prietokomera závisí od typu motora vozidla resp. mechanizmu, na ktorý bude namontovaný. Naša firma dodáva následujúce typy elektronických prietokomerov :

 

- EPV 1

 

- EPV 2

 

- EPV 2.2

 

 1. Elektronický prietokomer na PL typ EPV 1, EPV 2

 

 

Má jednu odmeriavaciu komôrku a odmeriava priamou objemovou metódou PL spotrebované motorom vozidla resp. mechanizmu. Prepadové palivo sa vracia do stabilizačného člena, kde je odčítané. Elektronický prietokomer je vložený do zaplombovanej tienenej plastovej krabice, z ktorej sú vyvedené pripojovacie hadice a kábel.

  

Prietokomer EPV 1 má tú výhodu, že impulzné číslo tohto prietokomera je 1000 imp./L, je určený pre prietok 1 až 100 L/h a je osadený snímačmi 1 x Reed kontakt a 1 x Hallova sonda. Používa sa namiesto prietokomera AQUAMETRO VZP 4 a v  dodávke s displejom sa používa namiesto prietokomera AQUAMETRO VZD 4 (impulzné číslo 200 imp./L, prietok 1 až 80 L/h,  1 x Hallova sonda).

 

Prietokomer EPV 2 má tú výhodu, že impulzné číslo tohto prietokomera je 400 imp./L, je určený pre prietok 2 až 500 L/h, je osadený snímačmi 1 x Reed kontakt a 1 x Hallova sonda. Používa sa namiesto prietokomera AQUAMETRO VZP 8 a v dodávke s displejom sa používa namiesto prietokomera AQUAMETRO VZD 8 (impulzné číslo 80 imp./L, prietok 4 až 200 L/h, 1 x Hallova sonda). Používa sa aj namiesto prietokomera AQUAMETRO DFM 8S (impulzné číslo 80 imp./L, prietok 4 až 180 L/h, 1 x Hallova sonda).

  

Prietokomery EPV 1, EPV 2 ponúkame aj bez príslušenstva (palivové hadice, prípojky na palivový systém, kábel, krabica) za zvýhodnené ceny, ktoré sú uvedené v cenníku. V tomto vyhotovení sú určené pre samomontáž.

 

          2. Elektronický prietokomer diferenčný na PL typ EPV 2.2

 

Má dve samostatné odmeriavacie komôrky pracujúce na princípe diferenčného merania. Každá komôrka meria prietok paliva samostatne. Vo vstupnej vetve palivo prúdiace z palivovej nádrže a vo výstupnej vetve palivo vracajúce sa do palivovej nádrže.

    

Prietokomer EPV 2.2 má výhodu, že impulzné číslo tohto prietokomera je 400 imp./L, je určený pre prietok

2 až 500 L/h, je osadený snímačmi 2 x Reed kontakt a 2 x Hallova sonda.

Je náhradou za diferenčný prietokomer EMD 1404 (impulzné číslo 322 imp./L, prietok 4 až 200 L/h,1 x Hallova sonda), ktorý sa prestal vyrábať. Používa sa namiesto diferenčného prietokomera AQUAMETRO DFM-8D    (impulzné číslo 80 imp./L, prietok 4 až 180 L/h, 2 x Hallova sonda).

Prietokomer EPV 2.2 ponúkame aj bez príslušenstva (palivové hadice, prípojky na palivový systém, kábel, krabica) za zvýhodnenú cenu, ktorá je uvedená v cenníku. V tomto vyhotovení je určený pre samomontáž.

 

 

 

 

pošlite nám @
alebo zavolajte
číslovky: osem, štyri, nula, jeden
napíšte číslicami (4 znaky):

Ing. Igor Škrobánek -O.P.C.D.
Sídlo : Na Skotňu 471/54
Prevádzka : Poľnohospodárska
013 01 Teplička nad Váhom

info@skrobanek.sk

www.skrobanek.sk

041/5982190, 041/5640770
0911 924495